isik_tayfi

Elektromanyetik spektrum vektör diyagramı (Kaynak: TÜBİTAK)/ The electromagnetic spectrum vector diagram (Source: TÜBİTAK)

Işık tayfı

Bir cevap yazın