Şu tarihte

Tavsiye: Siyasi Tarih I-II

Siyasi Tarih, Prof. Dr. Oral Sander'in insanların medeniyet dediğimiz ilk hareketlerinden 1994 yılına (yazıldığı dönem) kadar ilk kabilelerden,feodal beyliklere,imparatorluklara,krallıklara,ulus devletlere uzanan siyaset yolculuğuna giriş yaptığı iki ciltlik eseri.

Siyasi Tarih I-II

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e

Siyasi Tarih Cilt 1

Siyasi Tarih serisinin ilk cildi yani "İlkçağlardan 1918'e", insanlığın emekleme sürecinden ilk Dünya Savaşı'nın son demlerine uzanan uzanan yolculuğunu anlatıyor. Siyasi tarihin, konuşmaya başlayan insanın yani ilk iletişim anından itibaren başlayan bir süreç olduğunu söylüyor Sander hoca. Bu durumda insanlık tarihiyle eşdeğer bir süreci uzun uzadıya değil kısa kısa ama önemli noktaları atlamayarak işlemiş.

Siyasi Tarih: 1918-1994

Siyasi Tarih Cilt 2

Siyasi Tarih serisinin ikinci cildi yani "1918-1994", Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra "İki Savaş Arası Dönemi (1919-1939)" başlıklı İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemi anlatarak başlıyor. Versay Antlaşması'nın etkileri, Fransa'nın güvenlik paranoyası, İtalya'nın faşizm ile tanışması, Sovyetler Birliği'nde Bolşevik rejimin güçlenmesi, meşhur Alsace-Lorraine bölgesiyle ilgili sorunlar işlenmiş. Milletler Cemiyeti'nin kurulması, ekonomik buhran ve Almanya'da yükselen Hitler çılgınlığının ardından Uzakdoğu gelişmeleri, ABD'nin yükselişi gelmiş. 1939'dan sonra dünyanın en kanlı ve - şu ana kadar - son Dünya Savaşı'na geçilmiş. Uzun bir savaş dönemi kahramanlıklardan bahsedilerek değil ulusların birbiriyle yaptıkları müzakereler,anlaşmalar ve konferanslarla anlatılmış. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise başlayan ve SSCB'nin dağılmasıyla sona eren Soğuk Savaş dönemi işlenmiş. Soğuk Savaş döneminin ardından Yumuşama ve günümüze uzanan dönem net bir şekilde işlenmiş (günümüz derken 1994). Kitabın son "Sonuç" bölümünde hoca Sovyetler'in yıkılmasının yarattığı istikrarsızlıktan yeni güç dengelerine kadar dönemin şartlarını incelemiş ve en sonunda "Ne yapılmalı?" başlığıyla olması gerektiği gibi noktalamayı başarmış.

Kısaca

Bu iki ciltlik (1000 sayfayı biraz aşan) eser uluslararası ilişkiler konusuna ilgi duyan veya siyasi tarihe giriş yapmak isteyenler için ideal fakat yüzeysel bir kitap. 1000 sayfaya ancak yüzeysel ve dünya tarihine görece daha önemli olacak olaylar yansıtılmış, kenarda köşede duran ve dünya tarihinde çokta yeri olmayan konular mecburen esgeçilmiş. Yine de dünya tarihine yabancı olarak büyütülen neslimizin genel hatlarıyla bilmesi gerekenleri ihtiva eden başarılı bir eser diyebiliriz.

Kimler okumasın?

Muadili tarih kitaplarına göre gayet açık, net ve akıcı bir dille yazıldığı halde mevzu tarih olunca direk uykusu gelenlere göre bir kitap değil. İki cilt ve 4 haneli bir sayfa sayısına sahip olduğu için uzun maratonlara alışkın olmayan bünyelere fazla gelebilir, ek olarak bir kurgu kitabı olmadığı için bilgiyi hazmetmeniz zaman alacaktır. İkinci ciltteki yakın tarih mevzuları aslında hepimizin öğrenmesi gereken fakat okullarda öğretilmeyen şeylerden oluşuyor. Mevzuya iyice gömülmek yerine yaklaşık 600 sayfalık ikinci cildi okumak bazılarımızın işine gelebilir.

Prof. Dr. Oral Sander Kimdir?

Oral Sander

18 Ekim 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayıp 1960 yılında liseden mezun olmuştur. 1960 yılında lisans eğitimi için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi ve o dönemki adı Siyasi Şube olan Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1964 yılında mezun oldu.

Semra Sander ile evli olan Oral Sander, İngilizce ve Fransızca biliyordu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Şube'den mezun olduğu aynı yıl, fakültenin Siyasi Tarih Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 1967'de Birleşmiş Milletler bursuyla gittiği ABD'de araştırmalarını sürdüren Sander, 1968 yılında Balkan Gelişmeleri ve Türkiye, 1945-1965 başlıklı tezini savunarak doktor ünvanını kazandı.1969-1971 yılları arasında, Fulbright bursuyla ABD'deki Harvard Üniversitesi'ne bağlı Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde doktora-üstü çalışmalarda bulunduktan sonra Türkiye'ye döndü. Türk-Amerikan İlişkileri, Süreklilik ve Değişiklik, 1947-1964 başlıklı tezini savunarak 1975 yılında doçent oldu.

1980-1982 tarihlerinde Fulbright bursundan yararlanarak ikinci kez ABD'ye giden Oral Sander, Washington Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdürürken, "Ortadoğu Politikaları" konusunda lisans ve lisans-üstü dersler, 1985 yılında da, Washington D.C.'deki Georgetown Üniversitesi'nde Osmanlı ve Türk tarihi konularında bir dizi konferans verdi. 1988 yılında profesör olan Sander, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyasi Tarih, Osmanlı Diplomasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Atatürk İlke ve Devrimleri derslerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarında 20. Yüzyılda Savaş ve Barış, NATO Stratejileri ve Tarih metodolojisi derslerini verdi.

1964 yılında asistan olarak girdiği Dış Münasebetler Enstitüsü'ndeki hocalarının gerek devlet görevlerine geçme gerek emekliye ayrılma gerekse vefatlarının ardından genç yaşta bölümde önemli sorumlulukları taşımaya başlamıştır. Henüz daha 1 yıllık doçent iken, 1977 yılından itibaren Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde üstlendiği Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı'nın yanı sıra bir süre boyunca fakültede Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı görevini de yürüttü. Oral Sander, Bilkent Üniversitesi'nde Uygarlıklar Tarihi, Hacettepe Üniversitesi'nde Uluslararası Örgütlenme, Polis Akademisi Başkanlığı'nda Siyasi Tarih dersleri ve Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi'nde de seminerler vermiştir. Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar dolayısıyla, 10 Eylül 1995 yılında bağırsak düğümlenmesi nedeniyle vefat etti.

Fiyatlardan bahsetmek gerekirse:

İlk cildin fiyatları:

Cilt 1 Fiyat

İkinci cildin fiyatları:

Cilt 2 Fiyat