Oyun

  • Published on
    Bir arkadaşım sayesinde başladığım bu oyun adeta stratejinin sadece bas paladinleri al kaleyi veya ver elini rohirrim'den ibaret olmadığını her ünitenin teker teker ilgi ve alaka beklediği, bir aracın elini kolunu sallaya sallaya haritanın öbür ucuna gidemediği bir oyun, ben buna ağır strateji diyorum.